Despre CODD

Pagina dedicată CODD.MD – Comunitatea Datelor Deschise din Moldova!

Noi credem în Inovaţie prin eAplicaţii

imagesGuvernul Republicii Moldova şi-a asumat angajamentele din Declaraţia pentru un Guvern Deschis (August 2011) şi prin aceasta îşi va extinde acţiunile sale interne de promovare a transparenţei şi combaterii corupţiei, va spori accesul public la informaţii şi participarea cetăţenilor,şi va îmbunătăţi furnizarea serviciilor publice, prin valorificarea potențialului tehnologic şi al inovațiilor.

În acest context, Comunitatea Datelor Deschise din Moldova vine să contribuie la acest proces prin platforma sa deschisă, inclusivă şi interactivă, din care fac parte reprezentanţii sectorului public, sectorului privat, societatăţii civile, developeri TI, cercetători, studenţi, mediul academic, alţi stakeholderi – interesaţi de promovarea inovaţiilor pentru dezvoltare prin valorificarea datelor deschise şi a aplicaţiilor de ordin tehnologic.

Comunitatea Datelor Deschise din Moldova are drept scop promovarea conceptului de Guvern Deschis, astfel încît toţi stakeholderii cheie să conştientizeze provocările cheie legate de durabilitatea Guvernului Deschis la nivel local şi global; de a identifica potenţialul care îl poate oferi un Guvern Deschi pentru cetăţenii săi; de a crea context pentru interacţiune, schimb de cunoştinţe, experienţe şi bune practici dintre membrii acestei comunităţi; de a identifica şi implementa soluţii practice, inovative legate de date deschise, aplicaţii TIC, programe de formare în acest domeniu.

Nu există taxă de membru pentru a face parte din această comunitate.

Membrii acestei comunităţi sînt activ implicaţi în:

Promovarea elaborării şi utilizării aplicaţiilor bazate pe date deschise;
Formularea recomandărilor, politicilor, standardelor ce ţin de serviciile care ar putea îmbunătăţi calitatea şi eficienţa Guvernului, pentru ca acesta să devină mai deschis;
Discutarea şi împărtăşirea soluţiilor, bunelor practici şi a modelelor funcţionale în cadrul grupurilor pe domeniuu, de eg. educaţie, sănătate, mediu, altele, atît prin intermediul acestui site cît şi în cadrul evenimentelor tet-e-tet;
Alte activităţi lansate de membrii comunităţii.
Cum funcţionează Comunitatea Datelor Deschise:

Membrii comunităţii au profilul lor plasat pe această pagină, dupa modelul oferit;
Membrii comunităţii iniţiază discuţii, postează întrebări, împărtăşesc bune practici, fac schimb de idei; elaborează concepte de proiecte, identifică resurse pentru implementarea ideilor, etc.;
Membrii comunităţii participă activ în evenimentele care abordează subiectul Guvern deschis, date deschise, aplicaţii TIC, etc. (mese rotunde, Techcamp, Hackathon, etc.);
Membrii comunităţii vin cu propuneri, sugestii, şi iniţiază activităţi care nu sînt menţionate mai sus.