Despre Date Deschise

logo-textDatele deschise sunt datele oferite de autoritățile publice în format procesabil electronic, la cel mai dezagregat nivel. Totodată, acestea nu conțin informații cu caracter personal, secrete comerciale și secrete de stat.

Identificarea și publicarea seturilor de date de interes pentru cetățeni și mediul de afaceri este una din atribuțiile autorităților publice. Această practică va spori transparența, performanța și receptivitatea sectorului public. Date.gov.md încurajeaza participarea activă a cetățenilor. Tu și toți cetățenii pot promova și beneficia de deschiderea datelor.