Săptămîna inovaţiilor deschise

may-2012Săptămîna Inovaţiilor Deschise Moldova, 14-20 Mai 2012 – este punctul culminant al evoluţiilor importante în domeniile “Guvern Deschis”, “Date Deschise” – iniţiative implementate de Centrul de Guvernare Electronică, cu sprijinul Băncii Mondiale şi a altor parteneri de dezvoltare. Pe 4 aprilie 2012, Guvernul a aprobat Planul Naţional de Acţiuni cu privire la Guvern Deschis, astfel s-a aliniat la eforturile globale pe această dimensiune, şi şi-a asumat angajamentele să sprijine şi să extindă acţiunile sale interne de promovare a transparenţei şi combaterii corupţiei, să sporească accesul public la informaţii şi participarea cetăţenilor, să îmbunătăţească furnizarea serviciilor publice, prin valorificarea potențialului tehnologic şi al inovațiilor.

Centrul de Guvernare Electronică, Banca Mondială şi alţi parteneri de dezlvotare, sînt interesaţi să contribuie la crearea unui ecosistem în jurul Datelor Deschise, Guvern Deschis, în Republica Moldova, prin implicarea mai multor actori cheie precum developer TI, reprezentanţi ai societăţii civile, sectorul privat, sectorul public.

În acest context, în săptămîna 14-20 Mai 2012, vor fi organizate o serie de evenimente, la care sînteţi invitaţi să participaţi.

14-15 Mai 2012 - “Iniţiere în jurnalism bazat pe date deschise” este un program practic de 2 zile pentru jurnalişti, societatea civilă, developeri, reprezenanţi ai Guvernului.
16-17 Mai 2012 - Smart Government: Open Government, Open Innovations, Cloud – o serie de sesiuni organizate de cătra Banca Mondială în cadrul celei de-a doua zi de Moldova ICT Summit, care va avea loc la Leogrand Convention Center.
18-20 Mai 2012 - va avea loc Concursul Inovaţiilor Deschise “E-aplicaţii pentru Moldova”. La acest concurs cînt invitaţi să participe developeri TI, reprezentanţi ai societăţii civile, sectorul privat şi public, jurnalişti, şi toţi cei interesaţi de valorificarea datelor/seturilor de date întru producerea aplicaţiilor utile, practice şi necesare. Mai multe detalii pot fi accesate pe pagina dedicată acestui eveniment: http://codd.md/saptamina-inovatiilor-deschise/concursul-inovatiilor-deschise/